Finns zombies på riktigt?

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Finns zombies på riktigt?
Svar: 

Enligt engelska Wikipedia är de fiktiva, dvs påhittade, men i den svenska versionen av Wikipedia finns det få (dvs några) belägg för att de finns. Men inga vetenskapliga bevis finns för att döda människor blivit levande igen.

​Däremot finns det svampar och parasiter som ger sig på insekter och växter och ger dem zombieegenskaper, men det är inga patogener som ger sig på människor. Läs mer hos BBC.
 

 

 

7 november 2018 - 11:03