Finns skunkar i Sverige? Vad äter de?

Besvarad av David Wegemo
Fråga: 
Finns skunkar i Sverige? Vad äter de?
Svar: 

Hej!

Skunkar finns inte vilda i Sverige, och de är såvitt jag förstår det förbjudna att ha som husdjur i Sverige utan speciellt tillstånd.

Skunkar är allätare men de föredrar animalisk föda. Skunkarnas föda består huvudsakligen av maskar och insekter men de tar även möss, hardjur, mindre fåglar, ödlor, ormar, groddjur och växtdelar. Ofta är födans sammansättning beroende på årstiden, till exempel äter de under sommaren främst insekter och frukter medan de under vintern har små däggdjur som huvudföda.

Du kan läsa mer om skunkar på Wikipedia: Skunkar

28 juli 2019 - 11:06