Finns Rilkes Duinoelegier som ljudbok

Besvarad av Bengt Hurtig
Fråga: 
Hej, finns Rilkes Duinoelegier som ljudbok, inläsningar av dessa dikter?
Svar: 

Jag kan inte hitta Duinoelegierna som ljudbok. De finns inlästa som talbok men då måste du vara talbokslåntagare, se www.legimus.se

9 oktober 2017 - 14:34