Finns Pär Lagerkvists dikt Nu löser solen sitt blonda hår översatt till engelska?