Finns Michel Foucaults essä/intervju?

Besvarad av Magnus Lind
Fråga: 
Finns Michel Foucaults essä/intervju "Truth and Power" (som ingår i boken "Power/Knowledge") översatt till svenska? I så fall var?
Svar: 

"Truth and Power" är ursprungligen en intervju i den franska tidskriften L´Arc 70 (1977) med Foucault med titeln "Vérité et pouvoir".
Och sedan översatt till engelska.
Någon svensk översättning har jag inte hittat i de databaser och bibliotekskataloger som jag har tillgång till.

Referenser:

Mills, Sara. Michel Foucault. Routledge, 2004

 
 

15 december 2015 - 18:38

Kategorier