Finns lagboken på engelska?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Finns lagboken på engelska? Vad heter utlänningslagen och utlänningsförordningen på engelska?
Svar: 

Lagboken är det vardagliga namnet på Svensk författningssamling (SFS), som är en kronologisk sammanställning av Konungariket Sveriges författningar, och utgörs av lagar och förordningar. Lagboken ges ut som bok och är inte en offentlig publikation. Lagböcker ges ut av flera förlag. Du kan hitta lagböcker på bibliotek eller hos bokhandlare som har juridisk litteratur. På webbplatsen lagrummet.se kan du hitta lagar, förordningar och föreskrifter online.

På regeringens engelskspråkiga sida finns Utlänningslagen (SFS 2005:716) (Aliens act (2005:716)). Den kan laddas ner som PDF. Här finns även Utlänningsförordning (SFS 2006:97) (Aliens Ordinance (2006:97)), som också kan laddas ner som PDF.

 

 

4 maj 2017 - 13:49