Finns Gud på riktigt?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Finns gud på riktigt eller?
Svar: 

Frågan om ifall Gud existerar har människan undrat över så länge hon har levt på jorden. Det är också en av de allra svåraste frågorna man överhuvudtaget kan ställa. Tron på en Gud eller skapare eller högre makt kan yttra sig på olika sätt. Den kan förena många människor inom en viss religion eller kulturkrets, men den kan också vara en högst personlig och individuell uppfattning av livet och skapelsen. Men oavsett vilket - ifall man är född in i ett religiöst sammanhang där tron på Gud i en eller annan form är väldigt stark, eller ifall man för sig själv undrar över Gud och kanske också känner att där finns något som man får kontakt med - så finns det inget bevis i naturvetenskaplig mening på att Gud existerar. Allt handlar om tro, men tro kan å andra sidan vara så stark att den försätter berg och åstadkommer mirakel!
Vill du läsa mer om vad människor har undrat över och skrivit om när det gäller den här frågeställningen så gå till biblioteket. Bibliotekarien där hjälper dig gärna att hitta bland böckerna. Lycka till!

2 februari 2018 - 19:53

Kategorier