Finns en förteckning över brottmål i tingsrätten

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Går det att hitta en förteckning över brottsmål dömda i tingsrätten?
Svar: 

Det går att få en översikt över fall via en betaltjänst på nätet, ett exempel på en sådan är Lexbase.

Söker du specifika fall kan du begära ut dem från respektive tingsrätt, se Sveriges Domstolar för att ledas rätt.

Slutligen finns det statistik över brott, rättsfall och domar hos Brottsförebyggande Rådet

25 september 2019 - 14:56