Finns dikten "Naming of Cats" i svensk översättning?

Besvarad av Therese Hammarsten
Fråga: 
Finns dikten "Naming of Cats" av T. S. Eliot i svensk översättning?
Svar: 

Ja, dikten finns i diktsviten "Cats - de knepiga katternas bok" av T. S. Eliot. Britt G. Hallqvist har översatt boken till svenska. 

Dikten "The naming of cats" heter på svenska "Om kattnamn".  Den finns publicerad på bloggen i följande länk.
https://gotiskaklubben.wordpress.com/2013/09/23/t-s-eliot-om-kattnamn-i-...

8 januari 2019 - 9:51