Finns det poesi på svenska skriven av kristna mystiker?

Besvarad av Peter Borgedahl
Fråga: 
Hej, jag söker efter poesi skrivet av kristna mystiker, som i sådana fall finnes på svenska, finns det?
Svar: 

Hej!

Här kommer några förslag:

Johannes av Korset (Juan de la Cruz) är en av den katolska kyrkans största mystiker och även poet. Några av hans dikter finns översatta av Hjalmar Gullberg i "Själens dunkla natt."

Den romersk-katolska Kartusianorden och deras mystiska diktning är i fokus i boken "Se Gud! Kartusianmunkar beskriver kontemplationens väg", med översättning och kommentarer av Bo I. Cavefors.

I en avhandling från Helsingfors universitet går att läsa att den finlandssvenska Edith Södergrans senare diktning innehöll "mystikfyllda dikter med Steiners antroposofi och kristendomen som de huvudsakliga inspirationskällorna". Avhandlingen tar avstamp i Södergrans sista diktsamling vid namn "Landet som icke är".

Den katolska kulturtidskriften Signum tar upp Östen Sjöstrands Samlade dikter och framhåller dess förhållande till mystiken.

Referenser:
http://libris.kb.se/bib/13520
http://libris.kb.se/bib/9712867
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19673/antropos.pdf?sequ...
http://signum.se/osten-sjostrand-om-poesi-och-mystik/

25 maj 2018 - 21:34