Finns det oändliga sätt att spela schack på? Finns det oändliga atomer i universum?

Besvarad av Lennart Kihlberg
Fråga: 
Finns det oändliga sätt att spela schack på? Finns det oändliga atomer i universium
Svar: 

Hej!

Eftersom schackbrädet är ändligt är också de olika möjliga positionerna ändliga. Det rör sig dock om gigantiskt stora siffror. Redan efter tre drag, beräknas det finnas 4 biljoner olika möjligheter. När det gäller siffran för ett helt schackparti, är den så hög att den måste beskrivas som 10 upphöjt i 128.

https://archive.is/20120730113449/http://www.chessbase.com/columns/colum...

Enligt den nutida forskningens ståndpunkt, beräknas även atomerna vara ändliga. Universum betraktas som ändligt men eftersom det hela tiden expanderar, blir det svårt att säga exakta siffror. Beräkningen är att det är ungefär 10 upphöjt i 80. Bifogar en länk där astronomen Urban Eriksson från Kristianstads högskola förklarar bakgrunden till resonemangen.
 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6818130
 

Bifogar också en rolig diskussion från forumet schackOnline där olika spelare diskuterar om antal möjligheter i schack kontra mängden atomer i universum.
 

https://schackonline.com/forum/1_43339_0.html

Vänliga hälsningar,

 

8 april 2019 - 10:49