Finns det nån motsvarighet till Stim för poesi?

Besvarad av Anna Sahlen
Fråga: 
Finns det nån motsvarighet till stim för poesi? Hur gör biblioteken när de skyltar med dagens dikt och liknande? Får en bibliotekarie fota ett stycke text ur en bok i biblioteket och maila till nån?
Svar: 

Hej, 

Biblioteken rapporterar in sin utlåning, vilket genererar ersättning för svenska upphovspersoner. Antingen genom direkt ersättning eller genom stipendier som kan sökas. Om detta kan du läsa mer på Sveriges författarfonds hemsida. Eller på Sveriges författarförbunds hemsida

Din fråga handlar dock om något annat, nämligen upphov vid citat. Här finns inte samma tydliga information att ge. Upphovsrättslagen beskriver vad som gäller, men bara som ett ramverk. Där står om citat i 22 § följande: Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Lag (1993:1007).

I biblioteksverksamheten ingår ett läsfrämjande uppdrag och det sker hela tiden en marknadsföring av den litteratur som finns i bibliotekets samlingar, här kan man tänka sig att ett lyftande av "Dagens dikt" motiveras av ändamålet. Detsamma gäller eventuellt spridning via e-post om det t.ex är ett lästips eller som ett svar till någon som letar en specifik dikt. 

Vad jag känner till rapporteras inte denna form av citering in på något sätt, så svaret på din fråga är nej, det finns inget motsvarighet till Stim för citering av poesi. Däremot för utlån. Om du vill gräva mer i frågan rekommenderar jag dig att ta kontakt med någon med juridisk kompetens eller Sveriges författarförbund som säkert vet ännu bättre vad som gäller. 

7 maj 2019 - 21:11

Kategorier