Finns det några regler för att få kalla en vara för "lokalt producerade råvaror"?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Finns det några regler för att få kalla en vara för "lokalt producerade råvaror"?
Svar: 

Huvudregeln är att varan ska vara producerad på orten. Därigenom bidrar man till klimattänkandet eftersom långa fraktvägar och lagring i kylrum eller frys kan undvikas - sådant som både belastar milljön och kräver energi. Samtidigt garanteras varans färskhet. De flesta som odlar lokalt har ett inneboende miljömedvetande som gör att deras varor är både giftfria och ekologiska, men lokalproducerad mat behöver inte per automatik inbegripa de begreppen. Oavsett om du söker dig till en "Bondens marknad" eller till matvaruaffärer som ibland puffar för"ortens mat är det bäst att fråga.
Här kan du läsa mer om närproducerade produkter: http://www.miljosmartmat.se/naerproducerad-mat och http://www.regionalmat.se/. Sidan som den sista länken visar tar dessutom upp diskussionen kring just ett regelverk.

4 september 2012 - 12:39