Finns det några män som har varit kungar men som inte har varit prinsar innan de blev kungar?

Besvarad av Ninni Forssmed
Fråga: 
Finns det några män som har varit kungar men som inte har varit prinsar innan de blev kungar? Tack för svar på förhand.
Svar: 

Det finns exempel på kungar som inte varit prinsar först och som kommit till makten på andra vis än genom arv, bland annat via val eller efter att ha tagit makten med exempelvis militär makt. Det finns olika exempel på kungar som inte först varit prinsar utspridda över världen och genom historien.

Innan Gustav Vasas tid var Sverige ett så kallat valkungarike, vilket innebar att kungar valdes vid ting eller riksdag. Detta innebar att den som valdes inte nödvändigtvis att vara prins först. Exempel på valda kungar som inte var prinsar innan de blev kungar är Kristofer av Bayern (krönt till kung 1441 och före det hertig av Bayern), Karl Knutsson Bonde (kung i Sverige 1448–1457, 1464–1465 och 1467–1470, han var riksföreståndare före det att han valdes till kung) och kanske det mest kända exemplet: Gustav Vasa, som valdes till kung av en riksdag samlad i Strängnäs 1523 i samband med befrielsekriget mot Kristian II av Danmark. (Även han var riksföreståndare före det att han valdes till kung och han var son till riddaren och riksrådet Erik Johansson Vasa.) Gustav Vasa är den som i Sverige införde arvmonarkin.

Ett annat sätt att komma till makt har varit militärt som gjordes av till exempel Henry VII av England, den förste av Tudorätten att bli kung av England, vilket han blev efter att han besegrat Richard II vid Bosworth Field 1485 och på det viset avslutat Rosornas Krig. (Han var även den siste brittiske monarken att vinna tronen på slagfältet.) Innan han tillträdde som kung var han greve av Richmond.

Du kan läsa mer här:
Historiska personer

Svenskt Biografiskt Lexikon

Språktidningen - Då valdes en kung

National Encyklopedin - Valrike

SvD - När fick vi en konstitutionell monarki

Monarkin i Sverige

2 maj 2020 - 13:20