Källor om hållbar utveckling i praktiken

Besvarad av Anna Dunér
Fråga: 
Finns det några bra källor när det kommer till att hitta information om vad världen kan göra för en hållbar utveckling i praktiken?
Svar: 

Du kan hitta mycket genom att googla på "Hållbar utveckling" och "i praktiken".

Hållbar utveckling "är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas
samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls" (Wikipedia, uppslagsord Hållbar utveckling).

De "Globala målen" som är antagna av FN ska leda till hållbar utveckling: https://www.globalamalen.se/

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, skriver om hållbar utveckling på sin hemsida: https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579

Sveriges Konsumenter ger många bra och konkreta tips om hållbar konsumtion: https://www.sverigeskonsumenter.se/vad-du-kan-gora/konsumera-hallbart/globala-malen/

Det finns också många böcker på temat, men här i Bibblan svarar koncentrerar vi oss på digitala källor. Fråga gärna vidare på ditt bibliotek!

5 oktober 2020 - 18:27