Böcker och filmer i skolmiljö

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Finns det några böcker som utspelar sig i skolmiljö gärna under 20, 30, 40 eller 50-talet samt böcker som utspelar sig på lärarseminarium. Även filmer är av intresse.
Svar: 

Detta visade sig vara knepigt. Många böcker utspelar sig förstås i skolmiljö, framförallt barn- och ungdomsböcker. Det bästa kan vara att gå till det lokala biblioteket och be en av bibliotekarierna där om hjälp.
Annars är våra bästa tips för dagen följande
Swing it, magistern (http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/Item/?ItemId=3933&type=MOVIE)
Hets (http://bit.ly/1OwJiAf)
Leta gärna vidare här, http://www.sfi.se/sv/svensk-filmdatabas/

Vad gäller böcker spelar ju skolan en ganska stor roll i följande
Guillou, Ondskan
Schütt, Kådisbellan Zetterström,Två år i varje klass 
 

I uppsatsen bilder av lärare av Liselotte Karlsson från 2010 hittar man bl.a. följande referenser
https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/10308/Liselotte_Karlsson.pdf...

” Åke
Islings (1992) Lärare i litteraturen och Anna-Maria Ursings (2004) Fantastiska fröknar - studier av lärarinnegestalter i svensk skönlitteratur har båda en historisk vinkling. Författarna visar hur läraryrket varit ett populärt motiv i litterära texter under lång tid. I texterna framkommer olika tiders syn på vad skolorna och lärare är och vad de förväntas vara. Det går ofta att utläsa vilken läroplan som gäller för tiden och vilka reformer som skett. Eftersom flera av dessa berättelser dessutom varit skrivna av verksamma lärare kan de fungera som en direkt spegling av lärares yrkesliv under olika tidsperioder (ibid.).
Gudrun Fagerström, lektor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet fokuserar i Förebild eller nidbild? (2006) specifikt på barn- och ungdomslitteratur och blir därmed är mer relevant för min studie. Hon har studerat lärarskildringar i litteratur från åren 1900, 1970 samt 2000 och framåt.”

Annars är det tv-serier som studeras:

Bara roligt i Bullerbyn (1960-61)

Madicken på Junibacken och Du är inte klok Madicken (1978 respektive 1979)
Alla vi barn i Bullerbyn och Mer om oss barn i Bullerbyn (1986)
Dårfinkar & Dönickar (1988)
Ebba & Didrik (1990)
Eva & Adam (1998-2000)
Habib – meningen med livet (2008)

I uppsatsen Det svenska läroverket skildrat hos några skönlitterära författare studeras bland annat:

Bergman, Hjalmar (1926, orig. 1925). Flickan i frack. Stockholm: Albert Bonniers
Förlag.
Bergman, Hjalmar (1995, orig. 1919). Markurells i Wadköping. Stockholm: Albert
Bonniers Förlag.
Hellström, Gustaf (1966, orig. 1927). Snörmakare Lekholm får en idé. Stockholm:
Albert Bonniers Förlag.

10 juli 2015 - 15:52