Finns det något muslimskt land som är demokratiskt?

Besvarad av Gunilla Fors
Fråga: 
Finns det något muslimskt land som är demokratiskt?
Svar: 

Intressant men svår fråga, som diskuteras utifrån lite olika utgångspunkter i följande texter:

Muslimska världen utvecklas inte mot demokrati
http://fof.se/tidning/2007/8/muslimska-varlden-utvecklas-inte-mot-demokrati
Det är fel att fråga sig om islam kan förenas med demokrati
https://www.sydsvenskan.se/2013-09-30/det-ar-fel-att-fraga-sig-om-islam-kan-forenas-med-demokrati
Mer demokrati för muslimer kan ge mindre frihet
https://samtiden.nu/5518/mer-demokrati-muslimer-kan-ge-mindre-frihet/

I följande uppsats analyseras förhållandena i 154 muslimska länder:

Muslimsk kultur och demokrati
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1325812&fileOId=1325813

22 oktober 2016 - 15:00