Finns det något land/ö orört av människan

Besvarad av Jenny Nyberg
Fråga: 
Finns det något land/ö där allt är helt orört, alltså där mäniskan knappt har satt sin fot?
Svar: 

Det finns lite vildmark kvar, eller oexploaterad natur. Läs mer på Natursidan.se, som också har länk till en karta över dessa områden.

Men sen beror det på vad som menas med orörd, i en artikel från Washington post berättar de om forskning som pekar på att människan under årtusenden har påverkat i stort sett alla platser på jorden.

​Och slutligen en lista från quora.com över femton platser som är ytterst svårtillgängliga och inte ordentligt utforskade.

 

16 januari 2019 - 8:52

Kategorier