Finns det någon växt som inte

Besvarad av Raz Sanatkar Mo...
Fråga: 
Finns det någon växt som inte kan bli befruktad?
Svar: 

För att svara på denna fråga så måste ni först veta vad befruktning innebär och information om det hittar ni i länken nedan (PDF), skriven av Göteborgs botaniska trädgård. Informationen är anpassad för er som går i skolan:
http://www.botaniska.se/upload/Botan/Bilder_barn_skola/PDF%20material/Sk...

Men för att direkt svara på frågan så citerar jag ur texten ur länken ovan:

"
Vissa växter såsom björnbär, femfingerört, maskrosor, en del fibblor och daggkåpor kan bilda frukter utan att det sker en befruktning. Nästa generation blir identisk med moderplantan, en klon
"

4 oktober 2017 - 20:47

Kategorier