Finns det någon tjänst för böc

Besvarad av Thomas Drugg
Fråga: 
Finns det någon tjänst för böcker som liknar IMDB?
Svar: 

Hej!
Det finns ett antal litterära webbplatser som fokuserar just på den sociala biten med läsning.
Några av de mest kända av dessa är:

Goodreads - http://www.goodreads.com
Här finns mycket recensioner och rekommendationer.

Library Thing  - http://www.librarything.com
Här kan man göra en katalog över sina egna böcker, och diskutera litteratur med andra läsare.

Scribd - http://www.scribd.com
Här kan man ladda upp sina egna texter.

Shelfari -  http://www.shelfari.com
Ägs av Amazon.

Med vänliga hälsningar
Thomas Drugg
Östersunds bibliotek

15 april 2014 - 13:03