Svensk översättning av Saxo Grammaticus Gesta Danorum

Besvarad av Krister Aronsson
Fråga: 
Finns det någon svensk översättning av Saxo Grammaticus Gesta Danorum?
Svar: 

Hej!

Jag har inte kunnat finna någon svensk översättning av Gesta Danorum. Däremot finns översättningar till både engelska och danska. En bok av Kurt Johansson om bl.a. världsbilden i Saxo Grammaticus verk kan möjligen ha delar av verket översatt:

http://libris.kb.se/bib/7747667

Jag skickar även med ett par andra länkar bl.a till den danska översättningen

http://heimskringla.no/wiki/Danmarks_krønike

http://journals.lub.lu.se/index.php/scandia/article/view/468/297

24 mars 2014 - 7:45

Kategorier