Finns det någon figur i en bok

Besvarad av Ingrid Boström
Fråga: 
Finns det någon figur i en bok eller någon text (gärna fantasy) som inte redan är illustrerad men där det finns en ingående beskrivning av den "figuren"? En vän har i uppgift att hitta någon/något att illustrera där det inte ska finnas någon annan illustration
Svar: 

Hej! Det finns mängder med fantasy som inte är illustrerad, även om de flesta har någon bild på omslaget. Kanske du kan specificera för vilken åldersgrupp böckerna är tänkta samt om boken måste vara på svenska eller om det fungerar även med böcker på engelska. Fungerar det med böcker som blivit film? Du kan svara direkt till mig, ingrid punkt bostrom at boras punkt se.

30 januari 2018 - 12:19