Sveriges inblandning i krig?

Besvarad av Anna Åkerberg
Fråga: 
Finns det någon bok som tar upp Sveriges inblandning i olika krig de senaste 20 åren, t. ex. kriget på Balkan?
Svar: 

Hej!
Boken Uppdrag utland : militära exempel från internationella uppdrag / redaktör: Peter Tillberg, Joakim Svartheden, Danuta Janina Engstedt behandlar svenska internationella insatser från Kongo till Afghanistan. Länk till katalogen Libris här: http://libris.kb.se/bib/10508550 . Boken "Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen" behandlar fler allmänna aspekter av den svenska säkerhetspolitiken, länk till Libriskatalogen här: http://libris.kb.se/bib/12015140
På Försvarsmaktens webbsida hittar du en förteckning över alla Sveriges internationella insatser: http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap driver sajten Sakerhetspolitik.se där du också kan läsa om aktuella internationella konflikter med särskilda avsnitt om Sveriges insatser: http://www.sakerhetspolitik.se/Konflikter/

19 september 2011 - 18:25