Finns det MI-böcker att låna som e-bok?

Besvarad av Katarina Norén
Fråga: 
Finns det MI-böcker att låna som E-bok? Motiverande Intervjuer / motiverande samtal alltså. Hur gör man för att söka en e-bok?
Svar: 

I den nationella bibliotekskatalogen Libris kan man hitta fem st e-böcker som handlar om MI
Gå till www.libris.kb.se Sök på MI motiverande samtal. Då får du upp ett antal titlar i ämnet. Till höger på sidan kan du välja "fritt online" och då får du upp de fem som är e-böcker och som man kan komma åt direkt, hela fulltexten, genom att klicka på länken till respektive bok.

För övrigt när man ska söka fram en e-bok få man gå till "sitt biblioteks" hemsida och webbkatalog. Där kan man antingen söka direkt i katalogen på det man letar efter och när man får träff så står det alltid om boken finns som e-bok också.
Ibland finns det också en egen rubrik/flik/avdelning att välja för att enbart söka i e-boksbeståndet.
För att låna en e-bok på folkbibliotek måste man oftast ha ett lånekort med PIN-kod på det biblioteket för att kunna låna och ladda ner boken.

12 november 2015 - 13:00