Finns det ett land som heter Mandarin?

Besvarad av Ylva Hammarström
Fråga: 
Finns de ett land som heter mandarin eftersom deras språk är det flest som pratar i hela världen
Svar: 

Nej, det finns inget land som heter mandarin. Däremot brukar man kalla standardkinesiska för mandarin, det vill säga de språket eller dialekten som de flesta i Kina kan tala. Det är det vanligaste språket i världen, läs gärna mer här: http://varldskoll.se/vanligaste-spraken-i-varlden/. Om mandarin är ett språk eller en dialekt är svårt att säga, ordet används mest som ett samlingsnamn för flera dialekter. De som talar mandarin kallar inte språket för mandarin utan det är vi i västvärlden som har börjat använda det namnet, läs gärna mer i den här artikeln från Språktidningen http://spraktidningen.se/artiklar/2008/02/inte-bara-mandarin

5 oktober 2017 - 19:47

Kategorier