Finns det en hylla på biblioteken där jag lätt kan hitta icke-västerländska författares verk?

Besvarad av Tobias Nordberg
Fråga: 
Hej, Finns det på de svenska biblioteken en hylla där jag lätt kan hitta icke-västerländska, icke-vita författares verk? Vad heter i så fall en sådan hylla?
Svar: 

I regel följer hyllindelningen på svenska folkbibliotek klassifikationssystemet SAB (ett fåtal använder systemet DDK). Översatt skönlitteratur klassificeras enligt SAB (till skillnad från DDK) inte efter ursprungsspråket utan efter det språk den är översatt till. Utländsk skönlitteratur i svensk översättning faller till exempel under avdelning Hce. Om du är ute efter icke-västerländska eller icke-vita författares verk på originalspråk kommer du därför troligen att kunna hitta dem på hyllor avsedda för skönlitteratur på just dessa språk. Om du istället vill få tag på böckerna i svensk översättning kommer de förmodligen att stå med övrig skönlitteratur på svenska.

Kontakta gärna ditt lokala bibliotek och be om hjälp med att hitta det du söker. De är säkerligen glada att få hjälpa till.

17 september 2020 - 7:08

Kategorier