Offentligt tryck på bibliotek

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Finns det bestämmelser på att allmänna bibliotek har rättigheter och/eller skyldigheter på att handhålla olika former av centrala utredningar och dylika dokument, som exempelvis SOUs eller propositioner från regeringen? Och isåfall, vad ska man fråga om på biblioteket? Om inte, kan man be det berörda biblioteket att ta in dessa?
Svar: 

Örebro universitetsbibliotek har en ämnesguide, där man definierar "offentligt tryck" på ett bra sätt.
http://libguides.oru.se/content.php?pid=259035 Det mesta av det offentliga trycket finns ej att tillgå på vanliga kommunbibliotek. Däremot så har länsbiblioteken i de flesta fall haft tillgång till t.ex. propositioner och SOU:n. Någon skyldighet att tillhandahålla materialet har de dock inte. Om inte det offentliga trycket finns på närmaste länsbibliotek så kan man få tag på det via andra länsbibliotek, universitetsbiblioteken eller Riksdagsbiblioteket. Du har rätt att beställa hem materialet till ditt kommunbibliotek via fjärrlån.
Mycket av det offentliga trycket har dessutom digitaliserats.

3 november 2014 - 5:25

Kategorier