Finns Borås tidning från året 1918 i digitalt format?

Besvarad av Peter Stenberg
Fråga: 
Finns Borås tidning från året 1918 i digitalt format?
Svar: 

Kungliga biblioteket digitaliserar en stor mängd dagstidningar i databasen Svenska dagstidningar och Borås tidning är en av dem. Borås tidning ska finnas digitaliserad från 1838 och framåt, men material från 1903 och framåt kan i skrivande stund bara läsas på Kungliga biblioteket i Stockholm eller på vissa universitetsbibliotek. Detta är av upphovsrättsliga skäl. Kontakta det bibliotek som ligger närmast där du bor för mer information.

​Länkar:

25 november 2018 - 14:50

Kategorier