Finns boken på svenska?

Besvarad av Marta Ondrus
Fråga: 
Jag är översättare. I den bok jag översätter nu nämner författaren en barnberättelse av Jack Kent: There's no such thing as a dragon. Nu undrar jag om denna finns översatt till svenska.
Svar: 

Jag har tittat i Bibliotekstjänsts databas över böcker på folkbibliotek och enbart hittat den på engelska, och jag har tittat i bibliotekskatalogen LIBRIS som är den katalog universitetsbiblioteken använder, och jag har bara hittat den på engelska där också. Så om det inte är någon planerad nyutgivning på gång hos något förlag (vilket jag tvivlar på, boken är utgiven i början på sjuttiotalet) så verkar det som om den INTE är översatt till svenska.

27 mars 2018 - 13:42