Finns begreppet muslimsk imperialism?

Besvarad av Kristina Apelqvist
Fråga: 
Tittar man på den muslimska erövringen av icke-muslimska områden t. ex. den iberiska halvön så kallas det inte, av tradition, för imperialism. Varför inte?
Svar: 

Imperialism är, enligt Nationalencyklopedin, "när länder utökar sitt territorium och inflytande på andra länders bekostnad"  (Uppslagsordet imperialism, enkel text, hämtat 2016-12-12).

Frågan om varför man av tradition inte talar om muslimsk imperialism beror alltså på att den traditionella betydelsen av imperialism inte handlar om religion eller andra kulturella yttringar, utan politisk makt. I historieböcker kan du däremot hitta många exempel på imperier med muslimskt styre, till exempel mongolväldet och det turkiska kalifatet med Konstantinopel i centrum.

Idag används begreppet imperialism något vidare, till exempel ekonomisk imperialism eller kulturell imperialism. Det här är dock en nyare betydelsevidgning och skall inte sammanblandas med äldre historieskrivning. Jag rekommenderar varmt Nationalencyklopedins artikel om imperialism om du vill fördjupa dig i detta.

 

10 december 2016 - 15:27