Fick havande kvinnor ta emot nattvarden 1785?

Besvarad av Karin Wendel
Fråga: 
Hej! Jag har stött på en uppgift om att en havande kvinna (år 1785) begick ett brott då hon i kyrkan tog emot nattvarden. Kan detta vara en riktig uppgift? Vet ni något om detta? Jag vet att en kvinna, under 40 dagar, borde vänta med att besöka kyrkan efter det att hon nedkommit med ett barn. Finns det någon konkret litteratur i ämnet. Har själv tittat i mitt eget biblioteks släktforskarhyllor. Tar tacksamt emot konkret information rörande detta ämne. Mvh Andreas
Svar: 

Att det skulle utgöra ett brott för havande att ta emot nattvarden hittar jag inte någon uppgift om men om det fanns misstanke om osedlighet eller någon, man eller kvinna, stod under åtal för sexualbrott måste detta lösas genom offentlig avbön i kyrkan och förlåtelse innan nattvardsgång. Efter 1741 räckte det med att kvinnan gjorde avbön enskilt i sakristian med endast prästen som närvarande.

Barnamordsplakatet, Gustav III:s straffrättsliga reform, 1778 innehöll en rad punkter som sammantaget skulle minska risken för barnamord i samband med utomäktenskapliga födslar. Det betydde inte att kyrkan inte betraktade utomäktenskapliga förbindelser som svåra brott, men att den domstolarna inte bestraffade brotten lika hårt som tidigare.

Det var viktigt att ha rätten att ta nattvarden ”inte bara i ett personligt religiöst perspektiv utan kanske framför allt för den marginalisering som en avstängning från nattvarden ledde till i det dagliga livet i lokalsamhället. Kvinnan kunde uppfattas som okristen och därmed som en fara för omgivningen på vidskepliga grunder” läser jag i Marie Lindstedt Cronbergs avhandling.

Källor: 
Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680–1880 Marie Lindstedt Cronberg Doktorsavhandling framlagd vid Historiska institutionen, Lunds universitet, 1997
https://internt.ht.lu.se/media/documents/persons/MarieLindstedtCronberg/...
Oäkta barn och ogifta mödrar i Sverige Kyrkans och samhällets officiella syn på konsekvensen av utomäktenskapliga förbindelser av Susanna Ericson https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29420/1/gupea_2077_29420_1.pdf
 

10 augusti 2017 - 13:38

Kategorier