Fick Carl von Linné pengar för sitt arbete?

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Fick Carl von Linné pengar för sitt arbete?
Svar: 

Carl von Linné tycks ha haft en hel del inkomster. Dels fick han pengar så att han kunde försörja sig under sina forskningsresor, dels blev han ekonomiskt stöttad av olika välgörare. Han fick senare även en anställning som professor vid universitetet i Uppsala.
Läs mer här hos Naturhistoriska riksmuseet: http://www2.nrm.se/fbo/hist/linnaeus/linnaeus.html.se
Uppsala univeristets frågelåda om Linné: http://www2.linnaeus.uu.se/online/fraga/liv_7.html
Och mer om Linné: https://linneuppsala.se/linnes-resor/

13 september 2017 - 10:34