Fastighetsskatt och fastighetsavgift

Besvarad av Sofia Murray
Fråga: 
Varför snackar folk om att det inte finns fastighetsskatt i Sverige? Det finns ju en fastighetsavgift och jag vet inte att jag får ut något av den. De har väl alltså endast ändrat på namnet?!
Svar: 

Fastighetsskatten är en statlig skatt och betalas på fastigheter som inte är avsedda som bostäder. Fastighetsavgiften är kommunal och avser bostäder. Du kan läsa mer i Skatteverkets broschyr här, http://www.skatteverket.se/download/18.361dc8c15312eff6fd23533/146822455...

14 september 2016 - 14:33