Farligaste fågeln?

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Vilken är världens farligaste fågel?
Svar: 

Hjälmkasuar betraktas som världens farligaste fågel.

Du kan läsa mer om det här:

Allt om vetenskap, Hjälmkasuar - världens farligaste fågel (publ. 20121009). http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/hjalmkasuar-varldens-farligaste-fagel (hämtad 2017-09-13)

Nationalencyklopedin, kasuarer. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kasuarer (hämtad 2017-09-13)

Youtube, 10 farligaste fåglar på planeten som kan döda. https://www.youtube.com/watch?v=e4UrCaV7cw4&vl=sv

13 september 2017 - 9:16