Får polisen parkera i en återvändsgränd?

Besvarad av Karin Westberg
Fråga: 
Är det lagligt för polisen att parkera i en återvändsgränd?
Svar: 

Polisen är i princip undantagen ett antal trafik- och, framför allt, parkeringsregler. Detta gäller i första hand för färd och parkering i samband med akuta utryckningar eller liknande uppdrag. Det ligger i sakens natur att polisen har denna rätt eftersom många uppdrag sker under tidspress och under andra taktiska synpunkter (spaningsuppdrag m.m.).

21 september 2016 - 12:40