Får man ha vapen i ett vapenförråd hemma om man har vapenlicens för vapnen man har i vapenförrådet?

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Får man ha vapen i ett vapenförråd hemma om man har vapenlicens för vapnen man har i vapenförrådet?
Svar: 

I Sverige finns vapenlagen och knivlagen. Det är i regel förbjudet för privatpersoner att bära vapen. Det krävs en vapenlicens som utfärdas av polisen. Detaljerade föreskrifter finns i vapenlagen[1] Skall ett vapen transporteras på allmän plats skall vapnet vara oladdat och om möjligt isärtaget och nerpackat.[1] Enligt knivlagen får man inte bära kniv om man inte har särskilda skäl till detta, till exempel vid normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg, att vid svampplockning bära ändamålsenlig kniv, att som hantverkare bära kniv för mattläggning, eller att som militär bära kniv till uniform.

Källa: Wikipedia I Vapenförordningens 9. kap. står det om förvaring av skjutvapen: "Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter om hur skjutvapen och ammunition ska förvaras för att uppfylla föreskrifterna i 5 kap. 2 § vapenlagen (1996:67). Förordning (2014:1149).". Källa:  Vapenförordningen

I Vapenlagens 5.kap står följande: "2 § När skjutvapen inte brukas, skall de förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika säkert förvaringsutrymme.

Trots vad som sägs i första stycket får effektbegränsade skjutvapen samt sådana föremål som enligt 1 kap. 3 § jämställs med skjutvapen förvaras på annat betryggande sätt så att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt dem. Ammunition skall förvaras under säkert lås eller på något annat lika betryggande sätt. Lag (2000:147)."
Källa: Vapenlagen

 

23 januari 2017 - 8:38