Får man ha ett husdjur om man går på droger?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Får man ha ett husdjur om man går på droger?
Svar: 

Jordbruksverket skriver på sin webb vad som krävs för att ha till exempel hund eller katt. Djuret ska tas väl om hand, ges god tillsyn, få den mat och den vård det behöver med mera. Djurägaren har alltså ett stort ansvar för sitt djur. 
Du kan läsa om det här https://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundaro...
Jordbruksverket tar också upp Djurskyddslagen. Om djur vanvårdas kan man anmäla det till polisen eller Länsstyrelsen.
Du kan också höra med Länsstyrelsen där du bor om vilka regler som gäller för olika typer av husdjur.

27 augusti 2020 - 19:44