Får man bära kniv på offentlig plats?

Besvarad av Bertine Pol-Sun...
Fråga: 
Får man bära kniv på offentlig plats? Kanske om man behöver den till självförsvar får man bära då?
Svar: 

Nej, man får inte bära kniv på allmän plats, och personer under 21år får inte ens äga, låna eller använda springknivar eller springstiletter, det vill säga knivar där bladet skjuts ut från ena änden av handtaget. Så här skriver polisen på sin hemsida:"Det är förbjudet att ha knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Förbudet gäller föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa."

Du kan läsa mer här: https://polisen.se/Lagar-och-regler/Vapen/Knivar-med-mera/

20 januari 2017 - 13:30