Får man använda pepparspray som självförsvar?

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Får man använda pepparspray som självförsvar?
Svar: 

Nej, i Sverige är det inte tillåtet för privatpersoner att använda pepparspray som självförsvar, eftersom den verksamma beståndsdelen capsaicin som finns i pepparfrukt är skadlig ifall det träffar ögonen. Det är endast polis, militär, tull, kriminalvård och kustbevakning som får använda sprayen i sin yrkesutövning och när särskild anledning föreligger. Användning av pepparspray faller under vapenlagen, och därför krävs särskild vapenlicens för detta. Däremot finns det en "laglig" variant att köpa i Sverige som färgar den man sprayar på i starkt lila färg, samtidigt som personen i fråga tillfälligt förblindas. Detta kallas försvarsspray, självförsvarsspray eller bsafespray och finns att köpa både i butikshandeln och på nätet.
I Danmark är det däremot sedan nyår tillåtet att köpa pepparspray, och efterfrågan har varit stor. Men kritiken är stark eftersom människor inte alltid är medvetna om vilket starkt och verkningsfullt ämne som används, och att det kan vara lätt att missbruka i fel situationer.

18 april 2019 - 15:50