Får man äga en sengångare i Sverige som husdjur?

Besvarad av Gustav Hedlund
Fråga: 
Får man äga en sengångare i sverige som husdjur
Svar: 

Ja, det är tillåtet, men jordbruksverket har å andra sidan väldigt noggranna regler kring ovanliga husdjur, som det möjligen kan vara mycket svårt att leva upp till. Till exempel måste en person som vill ha en sengångare som sällskapsdjur bland annat följa samma krav på utrymme som djurparker följer. Helst bör en ta kontakt med aktuell länsstyrelse innan införskaffandet av ett ovanligt djur. Läs mer på jordbruksverkets hemsida:

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/ovanligasallskapsdjur.4.72e5f95412548d58c2c80006469.html

21 september 2017 - 14:04