Får gräshoppor nya ben?

Besvarad av Nanna Ekman
Fråga: 
Får gräshoppor nya ben om de tappar dom?
Svar: 

Hos vissa djur kan det hända att ett eller flera ben lossnar. Detta kallas för autotomi eller självstympning.
Hos vissa djur växer den förlorade kroppsdelen ut igen.

Gräshoppor, vårtbitare och syrsor kallas för rätvingar (Orthopera) och hos dem beror det på när i deras livscykel de förlorar benet.

Hos gräshoppor sker en gradvis tillväxt i och med varje hudömsning. Efter två till tre hudömsningar kan ett ben vara utvuxet men inte till full storlek. Detta betyder också att en vuxen insekt som utför autotomi inte får något nytt ben.

Hos Naturhistoriska riksmuseets webbplats finns en bra sida om gräshoppor och andra djur som utför autotomi.
 

27 september 2019 - 13:48