Får en svensk präst ägna sig åt angiveri?

Besvarad av Pia Karlsson
Fråga: 
Får en svensk präst ägna sig åt angiveri?
Svar: 

Präster inom Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt vid bikt och själavård.
Du kan läsa mer på Svenska kyrkans hemsida vad som gäller för olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan. 
Där kan du också läsa vad som gäller om prästen eller diakonen får veta om något barn eller ungdom far illa.

För präster inom katolska kyrkan gäller samma sak. Läs mer här.

För en pastor inom frikyrkan gäller samma regler som för en präst inom svenska kyrkan.

16 juli 2020 - 6:12

Kategorier