Får en ideell förening låna ut böcker och filmer gratis?

Besvarad av Airi Palm
Fråga: 
Får en ideell förening köpa in och därefter låna ut böcker o DVD-filmer gratis till sina medlemmars privata användning utan att bryta mot några upphovsmannarättigheter?
Svar: 

Upphovsrätten är snårig. När det gäller filmutlåning som förening föreslår jag att du kontaktar Swedish Film direkt med din fråga.
På deras webbplats finns annars en del information att hämta även för föreningar:
https://www.swedishfilm.com/SE/om_oss_rattigheter.aspx
Kontakt: Tel: 08-445 25 50 E-post:info@swedishfilm.se

Utlåning av böcker är det många föreningsdrivna bibliotek som erbjuder. "Ett exemplar av ett litterärt verk" får spridas fritt och författarna kompenseras via den statliga så kallade biblioteksersättningen.
Information finns här från Författarförbundet: https://forfattarforbundet.se/radgivning/arvodesrekommendationer/bibliot...

2 mars 2019 - 18:00