Får de med djurförbud mata vilda fåglar?

Besvarad av Susann Funck
Fråga: 
Får de med djurförbud mata vilda fåglar? Om nej, får de mata människor?
Svar: 

Djurförbud meddelas i enlighet med djurskyddslagen, Djurskyddslag (1988:534). Enligt 1§ tillämpas lagen på vård och behandling av husdjur och försöksdjur, samt andra djur om de hålls i fångenskap. Att mata vilda fåglar faller alltså utanför det någon med djurförbud förbjuds att göra. Därmed inte sagt att det i alla lägen är tillåtet att mata vilda fåglar, men det har inte samband med ett eventuellt djurförbud. Huruvida man får mata människor eller inte påverkas inte heller av ett eventuellt djurförbud.

29 januari 2017 - 14:53