Faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa

Besvarad av Ann-Kristin Bos
Fråga: 
Beskriv hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
Svar: 

Gå in på Folkhälsomyndighetens webbplats,https://www.folkhalsomyndigheten.se/ . Där kan du söka på de olika begreppen i deras sökruta och få bra resultat.

28 november 2016 - 13:01

Kategorier