Fakta om tarmceller

Besvarad av Anita Höglund
Fråga: 
Jag hittar ingen fakta alls om tarmceller, vill veta vad de är till för osv
Svar: 

"De flesta tarmceller, enterocyterna, är konstruerade för att ta upp näringsämnen genom absorption. Andra celler deltar i bildningen av matsmältningsvätskor. Åter andra celler (bägarcellerna) bildar slem (mucin). Slemhinneytan är täckt med ett slemlager (mucinet). Ytterligare andra som t ex de enterokromaffina cellerna bildar serotonin. En celltyp kallad Paneths celler bildar defensiner som bidrar till att skydda tarmslemhinnan. Så kallade M-celler har en immunreglerande funktion.
Uppsugningen (absorptionen) av näringsämnen sker mellan tarmcellerna. Dessa är tätt sammanslutna av strukturer kallade ”täta sammanslutningar” (engelska tight junctions). Dessa ser till att inte stora molekyler och mikroorganismer kan passera tarmväggen in i blodet."
Källa: doktorn.com

 

7 januari 2019 - 15:21