Fakta om svampar

Besvarad av Ove Larsson
Fråga: 
Vilken är det farligaste svampen i hela världen? Vilken är den största och vilken är den minsta svampen i världen? Hur många prickar har en flugsvamp? Är det sant att svampen stannar kvar i jorden efter att man plockat svampen? Vad är det som gör att svampar växer? Hälsningar 1B
Svar: 

Här kommer länkar till några användbara sidor beträffande fakta om svampar. Läran om svampar heter mykologi och på SLU i Uppsala kan studera detta ämne mer i detalj. Du kan även vända dig dit för mer detaljerade svampfrågor. Institutionen heter "Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi".
https://giftinformation.se/svampregister/

http://svampguiden.com/giftsvampar/lista/
http://svampkonsulent.se/
https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/utbildnin...
https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/om-oss/

18 september 2017 - 14:32