Fågeln Fenix

Besvarad av Daniel Björklund
Fråga: 
Varför är Fenix med i så många sagor?
Svar: 

Fågel Fenix är en mytologisk varelse som förekommit i olika versioner i flera legender och mytologier, men som framförallt hör hemma i den grekiska. Den adopterades även som symbol inom den kristna tron. Fågel Fenix har historiskt haft en mängd olika betydelser som en följd av dess spridning, till exempel förnyelse, återfödelse, solen, tid, livet i Paradiset, Jesus, Maria, oskuld och återuppståndelse. Tack vare Fenix mångtydighet har den också fått plats i många sagor och berättelser.

Du kan läsa mer om fågeln Fenix via dessa länkar:
Om Fenix på Valkyries.se
Wikipedia har också en artikel om Fenix

 

16 november 2018 - 10:32

Kategorier