Få läroböcker på grundskole- och gymnasienivå på biblioteken.

Besvarad av Madelene Lindhe...
Fråga: 
På biblioteken har jag märkt att det finns ganska få läroböcker på grundskole- och gymnasienivå. Finns det någon anledning till att biblioteken inte har fler kursböcker i t.ex. SO, fysik eller historia?
Svar: 

Hej!
De böcker du efterfrågar är det skolan som ska tillhandahålla. Det finns också olika typer av bibliotek som tillhandahåller olika typer av böcker. Om man studerar vid Högskola eller Universitet så finns oftast de läroböckerna man behöver där på det bibliotek som hör till skolan. Så kan det ju också vara vid andra skolor, hör med ditt skolbibliotek.
Om du saknar en bok på biblioteket så kan du lämna inköpsförslag till ditt bibliotek.

Vänliga hälsningar Madelene

2 februari 2019 - 20:35

Kategorier