Extra lön mot att du inte går med i facket

Besvarad av Ella Styf
Fråga: 
Du sitter i en anställningsintervju och din chef erbjuder dig 2000 kronor extra i lön mot att du inte går med i facket. Har chefen rätt att göra så? Varför tror du att chefen inte vill att du är med i facket?
Svar: 

Man kan misstänka att en chef som försöker begränsa en medarbetares rätt att vända sig till facket genom att erbjuda en muta har något att dölja i sin verksamhet. Frågan är som alltid fri, men chefen bekänner ju obestridligt färg och man bör kanske fråga sig ifall detta är en arbetsplats som överhuvudtaget erbjuder grundläggande och lagreglerade anställningsvillkor. Har arbetsgivaren ett kollektivavtal? I så fall förekommer en regelbunden dialog mellan honom/henne och den fackförening som är knuten till aktuella verksamhet. Ett sådant kollektivavtal säkerställer din typ av anställning, lönebild, tjänstgöringsgrad avseende hel- eller deltidsarbete och eventuella extra semesterdagar. Saknas kollektivavtal måste du själv reglera alla sådana delar med din chef. Det är alltid tryggast att ha facket bakom ryggen, för de arbetar för att utifrån arbetsrättsliga grunder skapa rättvisa och bästa möjliga förutsättningar för den anställde. Genom att köpa sig fri från facklig inblandning kan man misstänka att en sådan chef som du beskriver försöker uppnå fördelar som tyvärr inte kommer den anställde till godo.

29 september 2020 - 15:59